به گزارش همسو نیوز،محسن آذری مدیر امور آبفای چهاردانگه با اعلام خبر مذکور اظهار داشت : با عنایت به توسعه محدوده شهری و گسترش حوزه جمعیتی و سکونتی در چهاردانگه ، لذا به منظور ارتقاءکمّی آب عملیات حفاری و تجهیز و راه اندازی یک حلقه چاه در این شهر در دستور کار قرار گرفت و انجام شد .

محسن آذری ضمن تشریح پروژه مذکور خاطر نشان کرد : کل پروژه چاه تازه حفر شده شماره 5 چهاردانگه اعم از تملک زمین ، دیوارکشی ، حفاری ، تامین برق و تجهیز چاه با صرف هزینه های لازم از محل اعتبارات جاری و داخلی انجام شد و چاه مذکور) 5 ( با آبدهی 14 لیتر بر ثانیه در مدار توزیع و بهره برداری قرار گرفت .

مدیر امور آبفای چهاردانگه یادآور شد : در حال حاضر آب آشامیدنی شهروندان و مشترکین محترم چهاردانگه با کمیت وکیفیت مطلوبی تامین و توزیع می گردد و امیدواریم با مدیریت مصرف آب شرب توسط شهروندان شاهد کمترین چالش و مشکلاتی در زمینه کمّی و کیفی آب آشامیدنی در این شهر نباشیم.

  • نویسنده : حسین رشیدی
  • منبع خبر : روابط عمومی شرکت آبفای جنوب غربی استان تهران