به گزارش همسو نیوز،پرویز عبدی مدیر امور آبفای شهرک واوان شهرستان اسلامشهر، ضمن اعلام خبر مذکور اظهار داشت: در راستای اجراء و اتمام پروژه های نیمه تمام و باقیمانده از سال گذشته عملیات خطوط جمع آوری و انتقال فاضلاب مناطق فاقد طرح فاضلاب در دستور کار قرار گرفته و مطابق اولویت بندی صورت گرفته و برنامه ریزی لازم در حال انجام می باشد .

پرویز عبدی ضمن تشریح پروژه انجام شده در این خصوص گفت : عملیات خطوط جمع آوری و انتقال فاضلاب به طول ۹۸۰ متر که با استفاده از لوله های کاروگیت دو جداره ۴۰۰ ، ۵۰۰ ، ۶۳۰ و۷۱۰ میلی متری و به منظور جمع آوری و انتقال فاضلاب مناطق جدید الاحداث ( مجتمع های مسکونی خبرنگاران ، واوان و بوکا ) در منطقه شمالی و شمال غرب این شهرک جهت انتقال از طریق خط انتقال به تصفیه خانه فاضلاب اسلامشهر از اوایل دی ماه سال گذشته آغاز شده بود . با استفاده از اعتبارات جاری و داخلی و مطابق برنامه زمانبندی شده طی مرداد ماه جاری با اجرای کامل و صد درصد پیشرفت فیزیکی به اتمام رسیده و در مرحله بهره برداری قرار گرفت .

وی خاطر نشان کرد : اجرای انشعاب و شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب بالغ بر ۶۵ درصد کل شهرک واوان انجام شده و در مرحله بهره برداری قرار دارد . و اجرای طرح فاضلاب در ۳۵ درصد باقیمانده این شهر نیز در دستور کار قرار دارد و مطابق برنامه ریزی صورت گرفته و اولویت بندی انجام شده عملیاتی خواهد شد .

  • نویسنده : حسین رشیدی
  • منبع خبر : روابط عمومی شرکت آبفای جنوب غربی استان تهران