معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: تلاش دولت، جلوگیری تعطیلی پروژه‌ها
حتی در تنگنای مالی است. به گزارش خبرگزاری همسو، منطقه زنجان، خیرالله خادمی در جریان بازدید
از پروژه‌های راهسازی دو محور زنجان – بیجار و زنجان – دندی، اظهار کرد: کشور با تنگنای
مالی مواجه است اما رویکرد دولت در این شرایط جلوگیری از تعطیلی پروژه‌ها است.
 این مسئول به اولویت‌بندی پروژه‌ها تاکید کرد و افزود: باید
از طولانی شدن پروژه‌ها جلوگیری کرد؛ چراکه فصل کاری نیز محدود است و باید تا پایان
فصل کاری تکمیل شوند.
 مدیرعامل شرکت ساخت زیربناهای وزارت راه و شهرسازی در مورد ارائه
قیر، یادآور شد: تحویل قیر آغاز شده است و به پیمانکاران راه‌ها تحویل داده می‌شود
و این اقدام سرعت پروژه‌ها را جلو می‌اندازد.
 این مسئول با اشاره به اینکه خطوط ریلی تا مرز بازرگان پیش می‌رود،
عنوان کرد: راه‌آهن میانه به تبریز در کریدور اصلی قرار دارد و این محور دسترسی به
مرز بازرگان را افزایش می‌دهد.
 وی توسعه مسیر ریلی تهران – زنجان – تبریز را تحولی در حوزه
راه دانست و گفت: در این زمینه چهار خطه کردن محورهای پیش‌بینی شده و دو خطه کردن زنجان
– قزوین در دستور کار قرار دارد.
 خادمی با بیان اینکه مسیر ریلی سنندج محور مهم در غرب کشور است،
عنوان کرد: تلاش می‌شود تا دو سال آینده این محور در شاخه کردستان به بهره‌برداری برسد
و تا یک ماه آینده کمیته جانمایی مسیر و ایستگاه‌ها تشکیل و مطالعات آن انجام خواهد
شد.
 فرماندار شهرستان ایجرود نیز اظهار کرد: جاده زنجان – ایجرود
یک مسیر دارای اهمیت است و از آنجایی که راه یکی از محورهای توسعه محسوب می‌شود، می‌تواند
در رونق اقتصادی نیز تاثیرگذار باشد.
 بای‌الله فتحی با بیان اینکه فصل کاری در استان زنجان و شهرستان
ایجرود محدود است، عنوان کرد: باید سریع‌تر پروژه‌های این مسیر آماده شود.
 وی همچنین افزود: با توجه به کارخانه‌های متعدد در این شهرستان
باید باراندازهای راه‌آهن در نظر گرفته شود.
منبع: خبرگزاری ایسنا