به گزارش همسو نیوز، محمد شریعتمداری امشب در شورای اداری استان کرمانشاه اظهار داشت: اشتغال یک امر پیچیده و موضوع اصلی کشور است.

وی افزود: اگر شرایط اطمینان و قطعیت و همچنین فضای کسب و کار برای سرمایه گذاری فراهم باشد اشتغال هم ایجاد می شود و اگر به هر دلیلی عدم قطعیت و اطمینان ایجاد شود روند اشتغال هم مختل خواهد شد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به وضعیت سرمایه‌گذاری در استان کرمانشاه ادامه داد: باید برنامه ویژه ای برای استانهای با وضعیت مشابه کرمانشاه داشته باشیم.

شریعتمداری با بیان اینکه نظام کار و تولید در کشور پوست اندازی کرده است، گفت: کسب و کارهای نوینی شکل گرفته است و نیازمند بازنگری در قانون کار هستیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی باز شدن مررهای شوشمی و شیخ صله را نیاز اساسی استان کرمانشاه دانست و گفت: باید با فراهم کردن شرایط مناسب امنیتی از مزیت های مرزی استفاده کرد.

وی بیان داشت: با وجود اینکه استان کرمانشاه در رده ۲۳ فضای کسب و کار قرار دارد اما می توانید با بهبود شرایط موجود سرمایه گذاری های بیشتری را برای استان جذب کنید.

شریعتمداری گفت: دولت در این شرایط عدم اطمینان فعلی ممنوعیت صادرات ۱۳۰۰ قلم کالا و رونق تولید داخلی را در پیش گرفت و در این شرایط نیازمندی به مواد اولیه برای تولید نعمت بزرگی برای استانهای مرزی است که باید از آن استفاده کنند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن تاکید بر تامین منابع ریالی مورد نیاز تعاونی های مرزنشین افزود: این تعاونی‌های می‌توانند از تسهیلات ارزان قیمت استفاده کنند. همچنین ایجاد تعاونی‌های مرزی هم به عنوان یک راهکار مقابله با تحریم حتما مورد حمایت این وزارتخانه است.

وی تصریح کرد: در زمینه تامین منابع برای تعاونی های باید قدم جدی برداریم؛ تعاونی‌ها برای تامین منابع از محل تسهیلات چهار و هشت درصدی از تسهیلات توسعه اشتغال پایدار روستایی اقدام کنند.

شریعتمداری بیان داشت: ما همچنین در بحث توسعه بومگردی هم آماده‌ایم قدم‌های ویژه‌ای برداریم و از محل سرمایه متمرکز منابعی برای این مورد قرار دهیم و معتقدیم که  می‌توانیم قدم هاب خوبی در این زمینه برداریم.

وی گفت: امسال تا پایان سال ۹۵۰ هزار میلیارد تومان منابع سیستم بانکی تزریق می شود که بخشی از آن برای سرمایه در گردش فعالیتهای اقتصادی است و ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از این منابع به توسعه اختصاص می‌دهیم چراکه اشتغال در توسعه اقتصادی است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: یارانه دستمزد برای هشت استان از جمله کرمانشاه در نظر گرفته شده که ۱۰ هزار و ۷۴۰ نفر سهم استان است و در زمینه مشوق های بیمه ای هم برای ۵۵۰۰ نفر در استان کرمانشاه سهمیه در نظر گرفته شده است.

شریعتمداری اشاره‌ای به مشکلات بازنشتگان تامین اجتماعی هم داشت و گفت: ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار بارنشسته تامین اجتماعی و یک میلیون و ۴۰۰ بازنشسته کشوری در کشور داریم.

وی در مورد امهال وامهای زلزله‌زدگان هم وعده پیگیری در دولت را داد و در مورد حق مناطق جنگی برای بازنشسته ها هم گفت: این موضوع را هم حتما پیگیری خواهیم کرد.

منبع: خبرگزاری مهر