به گزارش خبرگزاری همسونیوز، مطالعه کریدورهای علم و فناوری در دنیا، شناسایی پروژه‌های پیشران در کریدورهای علم و فناوری شاخص، مدیریت و کنترل پروژه‌های پیشران حوزه، سلامت، مدیریت و کنترل پروژه‌های پیشران حوزه ICT، مدیریت و کنترل پروژه‌های پیشران حوزه ساخت و تولید، مدیریت و کنترل پروژه‌های پیشران حوزه کشاورزی و تولید محتوای آموزشی و ترویجی، از مهمترین طرح‌های مدنظر کریدور علم و فناوری اصفهان است.

متقاضیان دانش‌آموخته در رشته‌های تحصیلی مدیریت فناوری/ برنامه‌ریزی شهری، کلیه گرایش‌های مدیریت، علوم‌پزشکی، فنی و مهندسی، علوم‌تربیتی، تکنولوژی آموزشی، فرهنگ، رسانه و روابط‌عمومی می‌توانند برای اطلاع از شرایط و یا بهره‌مندی از این حمایت‌ها به سامانه بنیاد نخبگان استان اصفهان مراجعه کنند.

منبع:مهر

دوره های آموزشی آموزشگاه رسانه

اسنپ

ایده پردازان نظری