وزیر دفاع ترکیه و فرماندهان ارتش این کشور از یگان‌های نظامی مستقر در مرزهای مشترک با سوریه بازدید و یک مرکز عملیات مشترک برای اداره “حمله جدید علیه ترویسم” را افتتاح کردند.