به گزارش همسو نیوز،برزین ضرغامی رییس سازمان زیبا سازی شهر تهران،در این نشست که با موضوع گزارش های مدیران از برنامه ها ، اهداف و چشم انداز پهنه رودکی برگزار شد؛ ضمن بیان ویژگی های پهنه رودکی در حوزه فرهنگ و هنر ، احیای مجدد این پهنه را حائز اهمیت دانست و گفت: این موضوع سبب می شود که ما تلاش کنیم تا این پهنه مجدد احیا شود.

ضرغامی قرار گیری آثار هنری فاخر در پهنه رودکی از جمله تالار وحدت و تئاتر شهر را که با هدف برگزاری موسیقی و برپایی نمایش شکل گرفته اند ؛ بیانگر شخصیت این پهنه عنوان کرد و افزود: این پهنه شخصیت و هویت دارد و در عرصه فرهنگ از حضانت خاصی برخوردار است.

رییس سازمان زیبا سازی شهر تهران ارتقای کیفیت زندگی ساکنان و ذی نفعان در پهنه رودکی را از مهم ترین اهداف مدیریت شهری در اجرای این طرح بیان کرد و ادامه داد: مدیریت شهری به دنبال آن است که اقدامات در راستای تأمین منافع مردم انجام شود و اکنون دوره اقدامات سخت افزاری به پایان رسیده و باید در زمینه نرم افزاری و فرهنگی برای مردم کار کنیم.

همچنین نصراله آبادیان شهردار منطقه ۱۱ در نشست کارگاه تخصصی پهنه فرهنگی و هنری رودکی گفت: پهنه رودکی با رویکرد هنرهای نمایشی و موسیقی از سوی مدیریت شهری در دست اجراست و در گام اول پیرایش محیطی و ارتقای فضای کالبدی پیاده راه شهریار انجام می شود.

آبادیان افزود: در پهنه رودکی قریب ۱۰۰پارسل واجد ارزش احیای کارکردی و کالبدی خواهد شد و نظام بهره برداری برای این پهنه پیاده سازی می شود.

شهردار منطقه 11 با تأکید بر این که نقش مشارکتی برای ارتقای کیفیت زیستی شهروندان در پهنه رودکی و برنامه ای به عنوان محرک توسعه از دیگر اهداف پهنه فرهنگ و هنر رودکی است؛ خاطر نشان کرد: کاراکترهای شهری و کالبدی مثل انجمن حکمت و فلسفه،تئاتر شهر و …این پهنه را متمایز کرده و دارای شخصیت می کند.

او با اشاره به پیشینه تاریخی و معماری های ارزشمند موجود در محدوده پهنه رودکی که به دلیل حوزه تجارت کارکرد خود را از دست داده بودند ؛گفت:یکی از وظایف مدیریت شهری صیانت از ظرفیت های بالقوه موجود در منطقه است.

به گفته شهردار منطقه 11 با آغاز اجرای پروژه فرهنگی و هنری رودکی یک انبار پوشاک توسط بخش خصوصی و با حمایت شهرداری منطقه ۱۱ تبدیل به تماشاخانه نوفل لوشاتو با ۴۰۰ صندلی شد و امروز بیش از ۲هزار صندلی تئاتر در تماشاخانه های خصوصی این پهنه موجود است و فعالیت دارند.

آبادیان همچنین اذعان کرد: برای اولین بار پروژه ای در شهر تهران اجرا شده که فضای گفتگو ایجاد کرده است. با اصلاح کارکرد انبارهای پوشاک به تماشاخانه و کافه فضاهای گفتگو در پهنه ایجاد شده و آسیب های اجتماعی کاهش یافته است.

در ادامه علیرضا آقایی مدیر عامل شرکت توسعه فضاهای فرهنگی گفت: ایده آل ما این است که بعد از اجرای برنامه ها و تسهیلگری ها و فراهم کردن فضای مشارکت مردم ، پهنه رودکی تبدیل به فضایی شود که تعلق خاطر ساکنان آن ارتقا یابد و همزمان این پهنه یکی از قطب های فرهنگی شهر تهران و جاذبه گردشگری برای پایتخت شود.

آقایی به شناسایی بیش از 100 اثر ارزشمند تاریخی ،ابنیه و … در این پهنه و تهیه شناسنامه برای آن ها اشاره کرد و افزود: یک مدل مفهومی برای پهنه ارائه شده و ابعاد مداخله مشخص شده است. تلاش ما این است که با تزریق انرژی هم افزایی در پهنه که توسط شهرداری منطقه 11 ، سازمان زیبا سازی ، شرکت توسعه فضاهای فرهنگی ، بافت تاریخی و … در حال انجام است ؛ با تسهیلگری مشارکت مردم را ارتقا دهیم.

بزرگترین پروژه فرهنگی شهر تهران در مرکز پایتخت از سوی سازمان زیبا سازی ، شرکت توسعه فضاهای فرهنگی و با مشارکت شهرداری منطقه 11 در 35 هکتار از بخش مرکزی پایتخت پیرامون تئاتر شهر و تالار وحدت در دست اجراست که سال گذشته شناسایی ابنیه ارزشمند و مرمت 7 بنای واجد ارزش تاریخی در این پهنه به پایان رسیده و اکنون فاز دوم اجرای این طرح با مرمت و جداره سازی سایر بناها آغاز شده است.

  • نویسنده : حسین رشیدی
  • منبع خبر : روابط عمومی شهرداری منطقه 11 تهران