به گزارش همسو نیوز،مرتضی الویری رئیس شورای عالی استانها در این نامه پیگیری موضوع اختصاص بودجه به شوراهای فرادست را از طریق مراجع ذی صلاح را یادآور شده است.

گفتنی است،طرح نحوه تامین بخشی از اعتبار مورد نیاز شوراهای فرادست” در دومین اجلاس عمومی این شورا در مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۳ با رای اکثریت آرا به تصویب رسیده است.

در این طرح آمده است: شوراهای اسلامی شهرها و شهرداری های ذی ربط مجازند از محل اعتبارات موضوع (۱۶) و (۱۷) بودجه شهرداری ها به شوراهای فرادست کمک کنند. همچنین  تبصره این طرح زمان پرداخت اعتبار را شش ماه اول هر سال مشخص کرده است.

 

  • نویسنده : حسین رشیدی
  • منبع خبر : پایگاه اطلاع رسانی شورای عالی استان ها