رئیس شورای اسلامی شهر خوی گفت: دادستانی به مساله از بین رفتن مسیل ها در خوی ورود پیدا کند.