کرمانشاه_استاندار کرمانشاه با اشاره به اینکه آمادگی نسبی برای مقابله با سیل در استان ایجاد شده است، گفت: از ظرفیت‌ها و امکانات برای کاهش خسارات احتمالی ناشی از سیل استفاده می‌شود.