به گزارش همسو نیوز بهروز اکرمی صبح پنج شنبه در جلسه ستاد ساماندهی اتباع خارجی استان مرکزی دراراک، اظهار داشت: در تمامی شهرستان های استان اتحادیه مربوطه و اتاق اصناف باید اشتغال اتباع خارجی غیر مجاز را گزارش کنند تا فرصت های شغلی در اختیار دیگر افراد قرار گیرد.

 وی ادامه داد: در جلسه آینده اتاق اصناف گزارش شش ماهه از اشتغال اتباع غیرمجاز در شهرستان ها را ارایه دهد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استان مرکزی اظهار کرد: در بعضی از شهرستان های استان اسکان اتباع بیگانه از ممنوعیت برخوردار است، حتی یک نفر بدون مجوز قانونی نمی تواند در آن شهر ساکن شود.

اکرمی گفت: در سفر به شهرستان محلات مسئولین سنگ بری عنوان کردند با کمبود نیروی مورد نیاز مواجه هستند و خواستار همکاری اتباع هستند.

وی افزود: مشاغل سخت شهرستان محلات به علت نبود نیروی کار دچار مشکل هستند و برای حل این مشکل باید راه حل مناسب صورت پذیرد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی اظهار کرد: مساله اسکان اتباع مجاز در شهرستان ها باید در شورای تامین آن شهرستان، این کارگروه، شورای تامین استان تصویب و پس از آن در وزارت کشور مطرح شود تا به نتیجه نهایی در این حوزه دست پیدا کنیم.

اکرمی در خصوص بحث سلامت اتباع خارجی عنوان کرد: تمامی اتباع خارجی دارای مجوز  قانونی به منظور بهره مندی از خدمات بیمه تامین اجتماعی و سلامت می توانند کارت مربوطه را دریافت کنند تا دانشگاه علوم پزشکی در این بخش متحمل هزینه های درمانی نشود.

وی افزود: فرمانداران نیز باید گزارش های لازم را در این خصوص ارائه کنند و در جلسه بعدی این موارد بیان شود.

منبع: خبرگزاری مهر