به گزارش همسو نیوز هادی هاشمیان ظهر دوشنبه در نشست مسئولان قضایی با ائمه جمعه استان گلستان اظهار کرد: ائمه جمعه و روحانیون در کاهش جرائم و آسیب های اجتماعی ظرفیت بالایی دارند و از نقش آنها در این حوزه بهره می بریم.

وی افزود: به همه روسای دادگستری ها و دادستان های استان گلستان تکلیف کرد ایم از نظرات ائمه جمعه و علمای شیعه و سنی در این حوزه استفاده کنند.

رئیس کل دادگستری گلستان با اشاره به اینکه افزایش اطلاعات حقوقی مردم کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضا را به همراه دارد، ادامه داد: روسای دادگستری ها و مشاوران حقوقی می توانند از ظرفیت مصلاها و مساجد برای دادن مشاوره رایگان به مردم استفاده کنند.

وی با بیان اینکه بسیاری از پرونده های حقوقی گلستان به دلیل اعتماد نادرست و انعقاد نکردن قرارداد کتبی تشکیل می شود، تصریح کرد: بسیاری از قراردادهای که در مشاوره های املاک و خودرو تنظیم می شود رسمی نیست و قراردادهای شفاهی به راحتی قابل تکذیب و انکار هستند.

هاشمیان اضافه کرد: مشکلات اقتصادی در جامعه آسیب ها و چالش های فرهنگی و اجتماعی به همراه داشته و باعث افزایش ورودی پرونده به دستگاه قضا شده است.

به نقش محوری ائمه جامعه در موعظه و الگوپذیری مردم از آنها اشاره و بیان کرد: ائمه جمعه با نقش مطالبه گری که دارند می توانند مباحث فرهنگی و کاهش آسیب های اجتماعی به دستگاه قضا کمک کنند.


منبع: خبرگزاری مهر