به گزارش همسو نیوز،شرکت به پرداخت ملت که با نماد «پرداخت» در بازار دوم بورس فعال است بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ  ۱۶ تیرماه سال ۹۷ افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ ۹۵ میلیارد تومان به‌مبلغ ۱۴۵ میلیارد تومان ( از محل مطالبات و آورده نقدی به مبلغ ۵۰ میلیارد تومان ) موافقت شد و در تاریخ ۲۱ فروردین ماه سال ۹۸ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسید.

بر اساس این گزارش، افزایش سرمایه شرکت به پرداخت ملت با هدف نوسازی پایانه های قدیمی به تعداد ۲۲۰ هزار دستگاه، مدل سازی سویچ قدیمی و جایگزینی آن، توسعه و باسازی دستگاه های پوز مستقر در ۳۵۰۰ جایگاه سوخت، تامین جریان نقدینگی و سرمایه در گردش شرکت بوده است واین افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران تامین شده است.

  • نویسنده : حسین رشیدی
  • منبع خبر : پایگاه خبری فابا نیوز