به گزارش همسو نیوز سردار کشکولی ظهر چهارشنبه در مجمع بسیج بروجرد که در کانون بسیج شهرستان برگزار شد، اظهار داشت: ملت ایران مسیر پیشرفت داخلی و خارجی روز به روز توانمندتر از گذشته می پیماید و این مهم با استفاده از ظرفیت های اندیشه ورزی و فکری طبق منویات مقام معظم رهبری به دست آمده است.

اندیشکده‌ها و کارگروه‌های بسیج رونق خوبی گرفته‌اند

وی با بیان اینکه یک اتاق فکر شش هزار نفری در چند سال اخیر در لرستان در حال شکل گیری است که بخشی هم شامل بروجرد می شود، افزود: سپاه به این مسئله ورود پیدا کرده که به دستگاه های دولتی کمک و آنها را توانمند کند.

فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل(ع) لرستان، تصریح کرد: متاسفانه دستگاه های دولتی فکر می کنند با ورود سپاه در حل مشکلات جامعه دخالت در امور آنها محسوب می شود در حالیکه این طور نیست.

سردار کشکولی با تاکید بر استفاده دستگاه های مختلف دولتی از این ظرفیت و فرصت به وجود آمده، گفت: ‌انتظار داریم دستگاه ها خوب عمل کنند چرا که خیر این همکاری به مردم و جامعه می رسد.

وی، ادامه داد: در حال حاضر پیشرفت خوبی داشته ایم دستگاه ها نیز باید کارگروه های لازم را ایجاد کنند و با همفکری و حضور نخبگان کار کرده و نتیجه را به بقیه اعلام کنند.

فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل(ع) لرستان، افزود: نتیجه کار این نشست ها و اعلام به دیگر مسئولین نعمت است چرا که مطرح و پیگیری کردن مشکلات و ارائه راهکار باید تبدیل به عمل شود و در حال حاضر طی اقدامات انجام شده در بروجرد مشخص است فعالیت های رضایت بخشی انجام شده است.

سردار کشکولی، تصریح کرد: اندیشکده ها و کارگروه های بسیج رونق خوبی گرفته اند همه به این ضرورت باید برسند که اندیشه ورزی به روز نیاز داریم.

فعالیت مطلوب مجمع بسیج بروجرد

وی، ادامه داد: مطرح کردن مشکلات در کارگروه ها که استارت آن در بروجرد زده شده است می تواند خیلی از مسائل جامعه را حل کند.

فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل(ع) لرستان با بیان اینکه در ایجاد اندیشکده و کارگروه بسیج به اعتمادسازی نیاز داریم، افزود: انتظار داریم مردم و مسئولان با هم افزایی و هم پوشانی در عین اختلاف نظر و سلیقه از ظرفیت مجمع بسیج شهرستان استفاده کنیم.

سرهنگ علی بیاتی رئیس مجمع بسیج شهرستان بروجرد نیز در این مراسم، اظهار داشت: وظیفه مجمع باز کردن گره ها و برداشتن سنگ ها از سر راه مشکلات مردم است.

وی، تصریح کرد: در حال حاضر مجمع بسیج وارد نبردی اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و … شده است و شناسایی مشکلات و ارائه راهکارهای مناسب نیز از اقدامات این مجمع است.

رئیس مجمع بسیج شهرستان بروجرد، ادامه داد: هم اکنون ۱۵ شورای اقشار شامل طلاب، روحانیون، اصناف، دانش آموزان و ۱۱ کارگروه بانوان، دانشجویی، جذب و سازماندهی، فضای مجازی، اقتصادی و دفاعی در مجمع بسیج شهرستان بروجرد فعالیت می کنند.

سرهنگ بیاتی، کمک به دولت و دستگاه های دولتی آن هم کمکی از نوع مشفقانه، شناسایی چالش ها، راهگشایی و راهبردی جامعه با بسیج تخصصی همه اقشار و پیشبرد اهداف انقلاب از طریق هم افزایی را از اهداف اصلی مجمع بسیج عنوان کرد.

وی، یادآور شد: این مجمع در سال ۹۷ توانسته ۹۵ جلسه کارگروه و شورای اقشار برگزار کند.


منبع: خبرگزاری مهر