در حالی که رسانه‌های الجزایر اعلام کردند یک تاجر نزدیک به بوتفلیقه بازداشت شده صحبت از اعمال محدودیت و ممنوع السفری مقامات الجزایری است.