بازدید هوایی وزیر کشور از مناطق سیل زده خوزستان

منبع: خبرگزاری مهر