به گزارش همسو نیوز محمود حجتی صبح پنج شنبه برای بازدید از چند پروژه جهاد کشاورزی به شهرستان پاکدشت سفر کرد.

وی از چند پروژه کشاورزی و گل کاری در پاکدشت بازدید کرد.

بر اساس این گزارش، حدود هزار هکتار از اراضی شهرستان‌های استان تهران به تولید گل شاخه بریده و آپارتمانی اختصاص دارد و پاکدشت به عنوان پایتخت گل استان تهران نقش مهمی در تولید گل و گیاه دارد.


منبع: خبرگزاری مهر