با افزایش خروجی سد دز به بیش از یک‌هزار و ۸۰۰ مترمکعب در ثانیه و شکستن سیل‌بندها، سیلاب وارد تعدادی از روستاهای مسیر بامدژ اهواز شد و سایر روستاهای بخش مرکزی نیز در معرض سیل قرار دارند. در پی افزایش بی سابقه خروجی سد دز، ۱۳ روستای بخش بامدژ در بخش مرکزی اهواز در معرض سیلاب قرار گرفته اند.