به گزارش خبرگزاری همسونیوز، محمد سالاری که به مناسبت روز دانشجو در نشست جایگاه آینده شهرسازی، عمران و معماری در مدیریت شهری در جمع دانشجویان و اساتید دانشگاه علمی – کاربردی شهرداری تهران سخن می گفت ضمن تبریک این روز، 16 آذر را یادآور عدالتخواهی، آزادگی، استبداد ستیزی، خودآگاهی و خودباوری دانست و گفت: وجود جنبش های دانشجویی ضرورت دارد، چراکه دانشجویان به عنوان دیده بان جامعه  باید همواره به بیان نقد ها و نظرات خود بپردازند تا به مبارزه با فساد کمک کنند.

 وی در ادامه با اشاره به موضوع نشست اظهار داشت: مغفول ماندن جایگاه ماموریت های شهرسازی و معماری و عدم کنشگری جنبش های مدنی و دانشجویی در اعتراض به بی توجهی به کنار زدن اصول شهرسازی و معماری توسط نظامات تصمیم گیری را مهم ترین عامل متوسل شدن کلانشهرهای کشور به شهر فروشی و عدم توجه به جایگاه حقوق عمومی شهر است

سالاری ادامه داد: در این میان شهرداری تهران که به لحاظ دارایی های ملکی از جمله نهادهایی بود که بیشترین دارایی را داشت برای تامین هزینه های مربوط به نگهداشت شهر، پرداخت حقوق کارکنان و اجرای پروژه های سخت افزاری متعدد، اقدام به فروش این دارایی ها کرد، البته در این راستا صرفا به فروش عرصه شهر اکتفا نشد و فروش هوا، تراکم فروشی و کسب درآمد از محل ساخت و ساز در شهر در دستور کار آن ها قرار گرفت.

عضو شورای شهر تهران تصریح کرد: این فرایند ادامه پیدا کرد و کم کم الگویی برای سایر کلانشهرها و مراکز استان ها شد، تا جاییکه اکنون اکثر شهرهای کشور از الگوی شهر فروشی برای تامین درآمد استفاده می کنند. از طرفی طی 15 سال گذشته شهرداری تهران به سکویی برای رسیدن به جایگاه های سیاسی تبدیل شد و شهرداران در جهت انجام اقدامات تبلیغاتی، مجموعه ای از پروژه های سخت افزاری را در شهر تهران آنهم معطوف به ایجاد بزرگراه های درون شهری، پل ها و تونل ها اجرا کردند که نه تنها در کاهش ترافیک و کاهش آلودگی هوا تاثیرگذر نبود بلکه زمینه را برای حضور بیشتر خودروها در شهر و نهایتا افزایش ترافیک و آلودگی هوا فراهم کرد.

وی افزود: تمرکز مدیران شهری طی دهه های اخیر بر انجام اقدامات نمایشی و بی توجهی به مطالعات و نیازهای واقعی شهر، موجب عدم قرار گیری ماموریت های شهرسازی و معماری در جایگاه اصلی خود شد، البته عدم کنشگری شهرسازان، معماران، دانشگاهیان و حرفه مندان این حوزه نیز به این موضوع کمک کرد و نهایتا این رویکردها و استراتژی ها نه تنها به ارتقا کیفیت زندگی در شهر کمک نکرد بلکه منجر به کاهش آن شد.

رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران با اشاره به تشکیل کمیسیون شهرسازی برای اولین بار در دوره چهارم شورا اظهار داشت: غفلت از ماموریت های حوزه شهرسازی و معماری از گذشته تا آن زمان موجب شد که  شهر  ما بیشتر از اینکه تحت تاثیر نگاه و  باور شهرسازان، معماران، برنامه ریزان شهری و  همراه با پیوست های مطالعاتی توسعه یابد، تحت تاثیر نگاه درآمدزایی صرف بدون توجه به تبعات سوء آن قرار گرفت و اینکه از محل اجرای پروژه های بزرگ مقیاس سود می بردند گسترش یابد و این موضوع باعث شد بیشترین آسیب به محیط زیست و هویت شهر وارد شود و این دیدگاه  به تبع تهران در شهرهای دیگر نیز تداوم پیدا کرد.

وی ضمن ابراز امیدواری به آینده گفت: من این روزها را روزهای گذار و امیدبخش می دانم چراکه اکنون با پیشران شدن جامعه حرفه ای و مدنی مبتنی بر توجه به جایگاه حقوق عمومی شهر و شهروندان شاهد اتفاقات بسیار خوبی در مدیریت شهری و شهر هستیم تا جایی که شورای پنجم و شهرداری علی رغم وجود مشکلات جدی در اداره شهر و کاهش منابع درآمدی و در عین حال افزایش مطالبات و نیازهای شهروندان تصمیم گرفته اند در مسیر مطالبه گری جامعه حرفه ای و مدنی گام بردارند، تا جایی که ما در این دوره توانستیم  70 درصد تخلفات حوزه شهرسازی و معماری و دور زدن قوانین را کاهش دهیم.

سالاری با بیان اینکه  اکنون در حال بازگشت به ماموریت های بنیادین شهر  هستیم، اظهار داشت: شورای پنجم در همین راستا در یک تصمیم بسیار مهم و صحیح مصوبه برج باغ ها را لغو کرد و اکنون نیز لایحه تحدید اختیارات شوراهای معماری را در دستور کار دارد، ما می خواهیم کارنامه دستاورد محور هم داشته باشیم. در اینجا رسالت جنبش های دانشجویی، معماران، شهرسازان، جامعه مدنی و حرفه ای، اساتید دانشگاه اینست که در مقابله با انجام اقدامات غیر حرفه ای و سودجویانه نقد کنند و بیانیه دهند تا مانع تصمیم گیری های مبتنی بر منافع شخصی و گروهی و سودجویانه شوند و از طرفی در کنار نهاد شورای شهر و کمیسیون شهرسازی و معماری برای تداوم رویکرد توقف شهرفروشی و توجه به نظریه حق به شهر باشند.

وی افزود:ما اکنون نیاز به حمایت جامعه مدنی داریم، چراکه هنوز هم غالب بستر اجتماعی جامعه شهردار و شورای شهری را ممتاز می داند که شهر را بدون توجه به پیوست های مطالعاتی و نیاز شهر به کارگاه عمرانی تبدیل کند فارغ از اینکه آثار مثبت و منفی این رویکرد در ارتقاء کیفیت زندگی چه باشد؟ و به همین دلیل است که ما متهم به فاقد دستاورد بودن هستیم، در حالیکه مهم ترین رسالت ما به عنوان شورا ممانعت از این رویه های غلط و برگرداندن ریل مدیریت شهری به مسیر قانون مداری است.

عضو شورای شهر تهران با اشاره به تصمیم مدیریت شهری برای ارائه برنامه اولویت محور  بیان کرد: این برنامه که براساس اولویت های شهر و حقوق عمومی تهیه شده است بزودی ارائه می شود، تا بتوانیم در بازه زمانی باقی مانده، کارنامه دستاورد محوری به شهروندان ارائه دهیم.

سالاری تصریح کرد: بنده معتقدم امروز یک رنسانس در بین جامعه مدنی و شهری در حال شکل گیری است که اگر دانشگاه ها و جنبش های دانشجویی و حرفه ای بتوانند این دغدغه عمومی که ایجاد شده را بخوبی راهبری و هدایت کنند آینده بهتری در انتظار شهرهای ماست. امروز نظریه حق به شهر  یکی از نظریاتی است که بسیاری از کشورها بدنبال تحقق آن هستند تا جایی که در منشور سازمان ملل متحد نیز بر حق به شهر تاکید شده است و اکنون در کشورهای دیگر، در بسیاری از طرح های توسعه شهری به موضوع حقوق عمومی شهر توجه جدی می شود.

وی توجه به رویکرد انسان محوری را از دیگر موضوعات مهم در حوزه مدیریت شهر دانست و افزود: تنها راه گذار شهر از وضعیت موجود به وضعیت نسبتا مطلوب اینست که جامعه حرفه ای و مدنی و دانشجویان به تبیین رویکردهای اشتباه و غلط بپردازند و رویکردهای انسان محوری و حقوق عمومی را به دغدغه عمومی تبدیل کنند. من به این نتیجه رسیدم اگر ما بتوانیم یک رویکرد و هدف را به دغدغه عمومی تبدیل کنیم در تحقق آن موفق می شویم چراکه هر موضوعی که تبدیل به دغدغه و سپس باور عمومی شود و از سوی جامعه مستمرا مطالبه شود،‌مدیران و نظامات تصمیم گیری و تصمیم سازی برای اغنا مطالبه گری در راستای تحقق آن ها عمل می کنند.

منبع:خبرگزاری:مهر

http://hamsonews.com/news-press//uploads/2020/01/551_1784652232_4116_1088-1024x271.jpg