با توجه به بارش‌های بی وقفه باران از ساعات ابتدایی صبح، استان همدان در وضعیت اضطراری و بحران و اخطار بروز سیل قرار گرفته است.