رئیس جمهوری عراق در جریان سخنرانی در نشست اتحادیه عرب با بیان اینکه هیچ کشوری از خطر تروریسم تکفیری در امان نیست، گفت: غلبه بر داعش پیروزی بزرگی برای عراق محسوب می‌شود.