به گزارش همسو نیوز، جزایری رییس گروه دارو و دفترخدمات تخصصی سازمان بیمه سلامت،با اشاره به اینکه درحال حاضر ۱۷ قلم دوز داروی تخصصی بیماران ام اس تحت پوش بیمه سلامت است گفت: بیماران ام اس علاوه برداروهای تخصصی بسته خدمتی MS می توانند از سایر داروهای تحت پوشش بیمه نیز همانند سایر بیمه شدگان طبق ضوابط ابلاغی سازمان بهره مند شوند.

وی ادامه داد: هزینه کرد سازمان بیمه سلامت بابت داروهای تخصصی بسته خدمتی درسال ۹۷، بالغ بر هزارو هشتصد و پنجاه و سه میلیارد ریال بوده که ۲۳۸ میلیارد از این مبلغ مربوط به داروهای وارداتی است، به عبارت دیگر داروهای وارداتی حدود ۱۳ درصد از مجموع هزینه داروهای تخصصی این بیماران را به خود اختصاص داده است.

رییس گروه دارو دفتر خدمات تخصصی سازمان بیمه سلامت تصریح کرد: فرانشیز تمام داروهای تخصصی بیماران ام اس بین ۵ تا ۱۰ درصد است، به استثنای ۳ قلم که از فرانشیز ۴۰ درصد برخوردار هستند. این ۳ قلم وارداتی بوده و هم زمان نوع تولید داخل این داروها نیز موجود و با فرانشیز ۵ درصد تحت پوشش بیمه است و بیمه شدگان می توانند درصورت تمایل ، نوع تولید داخل این داروها را با فرانشیز ۵ درصد و یا نوع وارداتی را با فرانشیز ۴۰ درصد دریافت کنند.

جزایری تاکید کرد: بسته خدمتی بیماران ام اس براساس مصوبات ابلاغی از سوی شورای عالی بیمه به همراه بیماری های خاص تعیین شده و سازمان بیمه سلامت موظف به اجرای آن است.

وی با اشاره به اینکه بیمه درخصوص پوشش داروها باید براساس ضوابط قانونی عمل کند گفت: پوشش داروها براساس نوع ژنریک انجام می شود، بنابراین براساس مصوبه شورای عالی بیمه پوشش داروهای وارداتی بیماران خاص با تثبیت قیمت درتعهد، تا پایان برنامه ششم توسعه تداوم می یابد.

  • نویسنده : حسین رشیدی
  • منبع خبر : پایگاه خبری سازمان بیمه سلامت ایران