به گزارش همسو نیوز، حمید بادامی نجات رئیس کمیسیون آموزش پژوهش و فناوری شورای عالی استان‌ها و نایب رئیس شورای شهر همدان در جلسه شورای استان همدان ضمن تشریح برگزرای دوازدهمین اجلاس عمومی شورای عالی استان ها، به حضور نمایندگان صدا و سیما در جلسه کمیسیون آموزش اشاره کرد و از رایزنی این كمیسیون با صدا و سیما برای آموزش اعضای شوراها از رسانه ملی خبر داد.

بادامی نجات گفت: با توجه به ماده ۸۸ و ۱۰۱ قانون تشکیلات،وظایف و انتخابات قانون شوراهای اسلامی که آموزش شوراها را بر شورای عالی استان ها و صدا و سیما تکلیف کرده است ما نمایندگانی از صدا و سیما دعوت کردیم تا بعد از همفکری زمینه آموزش شوراها از صدا و سیما را فراهم کنیم.

نماینده همدان در شورای عالی استان ها با اشاره به حضور صوفی دبیر شورای نظارت بر صدا و سیما و احمدی رئیس شبکه آموزش صدا و سیما در جلسه کمیسیون، گفت: حضور این افراد در جلسه کمیسیون برای استفاده از ظرفیت رسانه ملی در جهت آموزش شوراها بود که پس از رایزنی ها دستور العملی بین شورای عالی استان ها و صدا و سیما تدوین شد.

رئیس کمیسیون آموزش پژوهش و فناوری شورای عالی استان‌ها با بیان اینکه اعضای شوراها باید در خصوص قوانین و ضوابط شوراها آشنا باشند، افزود: بر اساس رایزنی صورت گرفته مصوب شد آموزش اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستاهای سراسر کشور از طریق شبکه آموزش صدا و سیما انجام شود.

نایب رئیس شورای شهر همدان همچنین به بند ۳۲ ماده ۸۰ قانون تشکیل و وظایف شوراها در خصوص ارائه گزارش برنامه بودجه تمامی سازمان ها و موسسات دولتی و غیر دولتی به شورای شهر، یادآور شد: در این راستا در شورای عالی استانها آیین نامه اجرایی بند ۳۲ مصوب شد که در صورت تصویب در هیئت دولت، گامی در جهت تحقق مدیریت یکپارچه شهری خواهد بود.

وی اضافه کرد: با توجه به بحث اجرای قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور که در سال ۸۷ به صورت آزمایشی بوده و در دوسال اخیر هم تمدی

  • نویسنده : حسین رشیدی
  • منبع خبر : پایگاه اطلاع رسانی شورای عالی استان ها