به گزارش خبرگزاری همسونیوز محسن هاشمی صبح امروز پیش از آغاز جلسه رسمی شورای شهر با حضور در جمع خبرنگاران به برگزاری جلسه هم اندیشی صبح امروز اعضا با شهردار اشاره کرد و گفت: قرار بود در این جلسه برای بحث مسائل مالی و انتصابات صحبت می شد اما وقتی بحث انتصابات آغاز شد و با توجه به نرسیدن تعداد اعضا به حد نصاب دیگر به مسائل مالی نرسیدیم.

وی در مورد نظرات اعضا درباره انتصابات، توضیح داد: بحث انتصابات این است که چون در سال آخر شورا هستیم تغییرات هر چه می شود کمتر باشد و با دقت بیشتری انجام شود.

رییس شورای شهر تهران خاطرنشان کرد: اعضای شورا می گویند، قبل از انتصاب به خصوص در سطح معاونین، شهرداران مناطق و مدیران ارشد سازمان های الف، حداقل ۴۸ ساعت قبل باید موارد به اطلاع اعضای شورا رسانده شود تا اعضا بتوانند نظرات خود را بیان کنند.

وی در مورد شلوغی حمل ونقل عمومی با بیان اینکه شورا هر چه مصوبه لازم بوده انجام داده است، گفت: هرچه مصوبه قانونی می خواستند، دادیم و موضوع باید در دولت و شهرداری پیگیری شود.

منبع:خبرگزاری:مهر

دوره های آموزشی آموزشگاه رسانه

اسنپ

ایده پردازان نظری