تفریحات زمستانی در تبریز

ایسنا/آذربایجان شرقی جمعی از مردم تبریز روز جمعه ۴ بهمن ماه، روز تعطیل خود را با تفریحات زمستانی، مانند ساخت آدم برفی و تیوب بازی در کنارهم گذراندند.

منبع: ایسنا

http://hamsonews.com/news-press//uploads/2020/01/551_1784652232_4116_1088-1024x271.jpg