به گزارش خبرگزاری همسونیوز انوشیروان محسنی بندپی ظهر یکشنبه در چهارمین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران با اشاره به اینکه افزایش شیب شیوع کرونا در استان سبب شده تمهیدات سختگیرانه‌تری اتخاذ شود اظهار داشت: بر همین اساس تهران به عنوان پایلوت اجرای محدودیت‌های کرونایی در نظر گرفته شده است.

محسنی بندپی با بیان بر اساس محدودیت‌های در نظر گرفته شده مقرر شد به کسانی که ماسک ندارند خدمات ارائه نشود گفت: همچنین کارمندانی که به این افراد خدمات ارائه کنند خلاف آئین نامه عمل کرده اند.

استاندار تهران بیان داشت: طی هفته‌های اخیر تعطیلات سبب بیشتر شدن بیماران سرپایی شده و میزان بستری‌ها نیز رو به افزایش شده که همین موضوع خدمت رسانی به بیماران را سخت‌تر کرده است.

وی افزود: طی روز گذشته جلسه ستاد استانی تشکیل و پیشنهاداتی ارائه شد که پس از تأیید دو وزیر در استان اجرایی می‌شود، چرا که تهران به چابک سازی، کم کردن تراکم و اعمال محدودیت‌های بیشتر نیاز دارد و بر همین اساس پیشنهاد استانداران و دانشگاه‌های علوم پزشکی این بود که استانداران از اختیارات استانی استفاده کنند تا برخی محدودیت‌ها اعمال شود که در جلسه ستاد ملی این امر مصوب شد، با این شرط که ستادهای استانی پیشنهادات خود را به دو وزیر بهداشت و کشور ارسال کنند و پس از تأیید آنها جنبه اجرایی پیدا کند.

محسنی بندپی بر تداوم تعطیلی ورز ش‌هایی که برخورد فیزیکی دارند، همچنین استخرهای شنا، قهوه خانه‌ها، نماز جمعه و تالارها تاکید کرد و عنوان داشت: با ادامه این تعطیلی‌ها امیدوارم بتوانیم بیماری را برای فصل پاییز تحت کنترل در آوردیم.

منبع:خبرگزاری:مهر

دوره های آموزشی آموزشگاه رسانه

اسنپ

ایده پردازان نظری