المپیک توکیو فرصتی است برای افتخارآفرینی کاراته ایران تا در شرایطی که رشته‌هایی مانند کشتی و وزنه برداری کار سختی برای تکرار مدال‌آوری‌های خود در المپیک دارند،امیدها برای کسب افتخار توسط نمایندگان کاراته ایران در توکیو افزایش یابد.