به گزارش همسو نیوز،  وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی طی نامه های جداگانه مراتب ثبت ۵ اثر تاریخی فرهنگی را به استاندار لرستان ابلاغ کرد.

مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی لرستان در این رابطه گفت: در راستای صیانت از آثار ملی و با پیگیری های صورت گرفته، این اداره کل اسناد و مدارک ۵ اثر ارزشمند تاریخی لرستان را جهت انجام مراحل قانونی به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ارسال کرد که در پایان پس از تأیید، این ۵ اثر در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیدند 

سید امین قاسمی بیان داشت: اثر تاریخی فرهنگی خانه حیات الغیب مربوط به اواخر دوره قاجار به شماره ثبت۳۲۳۳۲، خانه خورشیدی مربوط به دوره قاجاریه – پهلوی به شماره ثبت ۳۲۳۳۳، آرامگاه سید صادق خرسان مربوط به دوره پهلوی اول به شماره ۳۲۳۳۱، مطبخ خانه میرزا سید رضا مربوط به دوره قاجاریه به شماره ۳۲۳۴۳  همگی از شهرستان خرم آباد و تپه تاریخی وزمه مربوط به دوره مس و سنگ- مفرغ واقع در شهرستان چگنی به شماره ۳۲۳۱۸ در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیدند.

وی افزود: با پیگیری های صورت گرفته تعداد دیگری از آثار تاریخی فرهنگی استان لرستان به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی معرفی شده اند که پس از طی مراحل قانونی در فهرست آثار ملی کشور به ثبت خواهند رسید و مراتب آن به استان ابلاغ می شود.


منبع: خبرگزاری مهر