آران و بیدگل – رئیس اداره میراث فرهنگی آران و بیدگل گفت: هشتمین جشنواره نوروزی بازی‌های بومی و محلی آران و بیدگل با هدف احیای سنت‌های ایرانی اسلامی در روستای علی آباد بخش مرکزی برگزار شد.