به گزارش همسو نیوز به نقل از النشره، حماس بر حمایت از همه تلاش ها برای تحقق وحدت و آشتی میان فلسطینی و پایان دودستگی میان آنها تاکید کرد.

حماس بیان کرد: یحیی السنوار رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس در نوار غزه چشم انداز ملی برای تحقق وحدت و پایان دودستگی میان فلسطینی از رهبران گروههای فلسطینی دریافت کرده است و السنوار به اطلاع این رهبران فلسطینی رسانده است که جنبش حماس پاسخ خود را اعلام خواهد کرد و موضع خود درباره چشم انداز تحقق وحدت ملی را طی روزهای آتی بیان خواهد کرد. السنوار از رهبران گروههای فلسطینی به خاطر تمایل آنها برای تحقق وحدت ملی میان فلسطینی ها تقدیر و تشکر کرد.

منبع: خبرگزاری مهر