اخبار ویژه
سیاستآرشیو
غریب آبادی: عربستان در بحث هسته‌ای همان راه رژیم صهیونیستی را می رود 28 شهریور 1399

غریب آبادی: عربستان در بحث هسته‌ای همان راه رژیم صهیونیستی را می رود

نماینده دائم ایران نزد دفتر سازمان ملل و سایر سازمان های بین المللی مستقر در وین در نشست شورای حکام گفت: آژانس باید از ریاض بخواهد فوراً موافقتنامه جامع پادمان را به طور کامل اجرا کند. به گزارش خبرگزاری همسونیوز، کاظم غریب آبادی در این نشست اظهار کرد: کشورهای عضو آژانس که همکاری با عربستان […]

فرهنگآرشیو
وزیر بهداشت:‌ آمادگی نظارت بیشتر بر اجرای پروتکل‌ها در آزمون‌ها را داریم 12 مرداد 1399

وزیر بهداشت:‌ آمادگی نظارت بیشتر بر اجرای پروتکل‌ها در آزمون‌ها را داریم

وزیر بهداشت در نشست ویژه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی گفت: قطعا نگرانی رییس و نمایندگان مجلس از برگزاری کنکورهای سراسری، بجاست و مطالبه مردم نیز، بحق است و برای پاسخگویی به نگرانی بحق جوانان، خانواده‌های آنها و سرمایه‌های آینده کشور، این نشست را برگزار می‌کنیم. به گزارش ایسنا، به نقل از وبدا، […]

اقتصادآرشیو
28 شهریور 1399

چرا رشد اقتصادی منفی شد؟  

از آنجا که رشد اقتصادی بهار امسال منفی شده است، آنطور که گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد علت عمده این امر را بایـد در کـاهش ارزش افـزوده فعالیت‌هـای نفـت، خـدمات اجتماعی و شخصی و خانگی، بازرگانی، رستوران و هتلـداری و حمـل و نقـل، انبـارداری و ارتباطـات جسـتجو کرد. به گزارش خبرگزاری همسونیوز، رشد اقتصادی افزایش ارزش افزوده […]

رفتن به نوار ابزار