به گزارش خبرگزاری همسونیوز، سردار حبیب اله جان نثاری با اعلام این خبر که دوره آموزش رزم مقدماتی سربازی از یک ماه به دو ماه تغییر یافته است؛ در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: به دلیل ضرورت استفاده از کارکنان وظیفه در ماموریت های محوله و نیز کیفی سازی آموزش ها با رعایت تمامی پروتکل های بهداشتی از امروز ۱۲ تیرماه ، دوره آموزش رزم مقدماتی سربازی از یک ماه به دو ماه تغییر یافت.

منبع:مهر

دوره های آموزشی آموزشگاه رسانه

اسنپ

ایده پردازان نظری