در دومین روز سفر ابراهیم رییسی رئیس قوه قضائیه به اصفهان با صنعتگران، جامعه ی مدرسین استان قم، قضات و کارکنان دستگاه قضایی دیدار و در شورای اداری استان اصفهان شرکت کرد .

منبع:خبرگزاری:ایسناs

http://hamsonews.com/news-press//uploads/2020/01/551_1784652232_4116_1088-1024x271.jpg