باشگاه خبرنگاران همسو نیوز قصد دارد از میان فعالان وعلاقمندان به موضوعات خبری، فرهنگی، اجتماعی و … خبرنگار افتخاری جذب کند.

برخی از امتیازها و مزایا برای خبرنگاران افتخاری همسو نیوز:

  • درج نام و تصویر خبرنگار زیر هرمطلب ارسالی (درصورت درخواست خود خبرنگار)
  • انتشار مطالب ارسالی بدون سانسور در ویبسایت همسو نیوز
  • تعلق گرفتن صفحه ای مخصوص هر خبرنگار در ویبسایت همسو نیوز و آرشیو مطالب وی در آن صفحه

خبرنگاران می توانند کلیه اخبار مرتبط با شهر خود ، سازمان  ، ادارات و …  را ارسال نمایند
ورود به سامانه ثبت نام خبرنگاران