به گزارش همسو نیوز با آخرین تغییر و تحولات ایجاد شده در بین دستگاه‌های اجرایی علی دولتی مهر مدیرکل هواشناسی استان اردبیل به استان آذربایجان‌شرقی رفت تا به عنوان مدیرکل جدید این مجموعه منصوب شود.

در پی این جابجایی سیاوش محمدی معاون هواشناسی استان به عنوان سرپرست اداره کل هواشناسی استان اردبیل منصوب گردید.

گفتنی است در پی آخرین تغییر و تحولات در بازار داغ انتصابات، رسول همتی از دیگر کارکنان هواشناسی استان اردبیل به عنوان سرپرست اداره کل هواشناسی استان زنجان منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری همسو پیش از این مدیران بومی استان اردبیل همچون مجید خدابخ، به عنوان استاندار و ایوب بهتاج، سردار حسین عبدی و … به عنوان مدیران دستگاه‌های مختلف اجرایی استان آذربایجان شرقی منصوب شده بودند.

[ad_2]
منبع: خبرگزاری مهر