به گزارش خبرگزاری همسونیوزو به نقل روابط عمومی فدراسیون ورزش های همگانی ,طی حکمی ازسوی دکترعلی مجدآرا رییس فدراسیون ورزشهای همگانی , سهراب آزاد به مدت یک سال به عضویت کمیته فنی درآمد.حکم آزاد توسط غلامرضا گمانه نایب رییس فدراسیون ورزش های همگانی به ایشان اهدا شد

  • نویسنده : مهدیه سادات موسوی