به گزارش همسو نیوز، احمد حسین زادگان در دیدار با مدیرکل و کارکنان اداره کل بانوان و خانواده استانداری خواستار ارتقاء سهم بانوان در مناصب مدیریتی شد و گفت : آخرین وضعیت بکارگیری بانوان در مناصب و مسئولیت های دولتی در استان باید احصاء و پیگیری شود تا دستگاههای اجرایی زمینه تحقق سهم ۳۰ درصدی بانوان در مسئولیت ها را اجرایی و عملیاتی کنند.

حسین زادگان همچنین بر ارتقاء سهم بانوان در حوزه اقتصادی و تولیدی تاکید نمود و گفت : برای توسعه همه جانبه استان راهی جز بکارگیری همه ظرفیت ها به ویژه ظرفیت بانوان نداریم و همه باید در این زمینه کمک کنند.

مقام عالی دولت در استان بر ایجاد سمن های مختلف در حوزه بانوان تاکید کرد و گفت : از ظرفیت نخبگان و نمایندگان مجلس دانش آموزی و جوانان نیز باید برای پیشبرد امور استفاده کرد.

وی در پایان از مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری مازندران خواست تا سیاستها و دستورالعمل های اجرایی و اداری مناسب تدوین و برای اجرا به همه دستگاهها ابلاغ شود.

منبع: خبرگزاری مهر
[ad_2]