شادی نخستین دختر ایرانی مدال‌آور در جام‌جهانی بسکتبال