به گزارش همسو نیوز،محسن لشگری  مدیر امور آبفای شهر پرند در خصوص شناسایی وجمع آوری یک رشته انشعاب غیرمجاز با قطر بالا در این شهر  گفت : در راستای ساماندهی خطوط و انشعابات و شبکه های آبرسانی ، شناسائی و جمع آوری و تبدیل به مجاز انشعابات غیر مجاز جزو برنامه های مستمر و جدی در دستور کار این امور قرار گرفته و در حال انجام می باشد .

محسن لشگری با اشاره به انشعابات غیر مجاز کشف شده یاد آور شد : از اوایل سالجاری و در راستای طرح جمع آوری انشعابات غیر مجاز چندین رشته انشعاب در اقطار مختلف که به منظور استفاده خانگی ، فضای سبز ، ساخت و ساز و صنعتی به صورت غیر مجاز مورد بهره برداری قرار می گرفت شناسائی و جمع آوری گردیده است  و در همین خصوص اواخر تیر ماه جاری نیز یک رشته انشعاب غیر مجاز با قطر بالا و در سایز ۶۳ میلی متر که به منظور تامین آب شرب یک مجتمع مسکونی ۴۸۰ واحدی در فاز ۴ مورد استفاده قرار می گرفت شناسائی شد و مقدمات لازم در خصوص دریافت خسارات وارده به شبکه و همچنین حقوق انشعاب و پرونده سازی و تبدیل به مجاز این انشعاب در حال انجام می باشد .

مدیر امور آبفای شهر پرند یادآور شد : متاسفانه مشکل انشعابات غیر مجاز یکی از معضلات ما در امر تامین و توزیع مطلوب آب آشامیدنی شهروندان و مشترکین محترم می باشد . لذا موضوع شناسائی و جمع آوری انشعابات غیر مجاز به صورت جدی در دستور کار این امور قرار گرفته و مستمرا در حال انجام می باشد .

 

  • نویسنده : حسین رشیدی
  • منبع خبر : روابط عمومی شرکت آبفای جنوب غربی استان تهران