به گزارش خبرگزاری همسو نیوز : باشگاه سرخ پوش پرسپولیس تهران مدافع عنوان قهرمانی این رقابت ها و یکی از دو باشگاه پر طرفدار پایتخت و دومین تیم پر افتخار این رقابت ها بعد از استقلال با شش عنوان قهرمانی به همراه نفت مسجد سلیمان جز نیمی از چهار تیم پایانی این رقابت ها را به خود اختصاص می دهند و نیمه دیگر این پازل را دو تیم از چهار باشگاه استقلال سپاهان تراکتور سازی و مس کرمان به خودش

  • نویسنده : سعید برف مال