ایلام – امام جمعه ایلام بر ضرورت اجرای طرح‌های کارشناسی در حوزه عمرانی و زیرساختی ایلام تاکید کرد.