به گزارش همسو نیوز عزت الله آمره ای صبح شنبه در جلسه شورای حفاظت از منابع آبی استان مرکزی در اراک، اظهار داشت: اکنون مصرف آب سطحی و زیرزمینی در سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات استان در مجموع دو میلیارد و ۶۵۰ میلیون متر مکعب است و در طی برنامه هفت سال آینده مدیریت آب در استان باید به دو میلیارد و ۱۱ میلیون مترمکعب برسد.

وی ادامه داد: اختلاف مصرف آب استان در بخش های فوق به میزان ۶۷۰ میلیون متر مکعب است که باید با برنامه ریزی فشرده به آب قابل برداشت برسد.

مدیر عامل آب منطقه ای استان مرکزی بیان کرد: سهم آب آشامیدنی ۲۰۰ میلیون متر مکعب است اما ۱۴۷ میلیون متر مکعب برداشت می شود.

آمره ای افزود: در بخش کشاورزی یک میلیارد و ۵۹۰ میلیون متر مکعب آب برنامه ریزی شده است اما اکنون دو میلیارد و ۳۵۰ میلیون متر مکعب مصرف می شود.

وی گفت: در بخش صنعت میزان آب قابل برداشت ۱۱۴ میلیون متر مکعب است اما در استان ۵۷ میلیون متر مکعب مصرف می شود.

مدیر عامل آب منطقه ای استان مرکزی اظهار کرد: سال گذشته نزدیک به ۵۰ میلیون متر مکعب در مصرف آب استان صرفه جویی شده است اما با اجرای برنامه سازگاری با کم آبی استان باید سعی کنیم در مصرف ۱۲۰ میلیون متر مکعب آب صرفه جویی کنیم.

آمره ای گفت: سالانه کسری مخازن زیر زمینی استان به طور متوسط ۱۹۰ الی ۲۰۰ میلیون مترمکعب آب است یعنی از این مخازن آب برداشت می شود، اما جبران نمی شود.

منبع: خبرگزاری مهر