به گزارش خبرگزاری همسونیوز، رضا شهبازی عصر دوشنبه در جلسه کارگروه کاهش آلودگی هوای استان تهران که با حضور انوشیروان محسنی بندپی استاندار تهران برگزار شد طی سخنانی شهبازی در خصوص علت بوی بد تهران اظهار داشت: جهت باد جنوبی علت انتشار این بوی نامطبوع است.

شهبازی گفت: بی‌تردید علت بوی بد تهران وزش باد از جنوب به سمت مرکز شهر بوده که با رطوبت همراه است می باشد.

مدیرکل دفترمخاطرات سازمان زمین‌شناسی بیان داشت: هر زمان که جهت این باد به سمت جنوب تغییر می کند این بوی نامطبوع به مشام خواهد رسید.

منبع:خبرگزاری:مهر