به گزارش خبرگزاری همسونیوز محمد سالاری در دویست و چهل و یکمین جلسه شورای شهر تهران ضمن قرائت پیام تسلیت خود در پی درگذشت استاد شجریان، در تذکری به شهردار تهران گفت: این روزها فرایند تصمیم گیری و تصمیم سازی در شهرداری تهران بسیار بروکراتیک است، حتی اجرای پروژه های محله ای و کوچک مقیاس که جزو برنامه اولویت محور شورا و شهرداری تهران و در حال اجرا است، برای کفایت اسناد یک پروژه، باید ماه ها فرایند بروکراتیک بین صف و ستاد طی شود.

وی ادامه داد: من سوال می کنم که چه کسی باید تصمیم بگیرد که این مشکلات حل شود؟ آیا این موضوع هم نیاز به منابع درآمدی دارد؟ آیا این موضوعات را هم افراد دیگر و جناح رقیب نمی گذارند حل کنیم؟ خیر، این مساله به خود ما برمی گردد.

سالاری گفت: آقای حناچی با یک تصمیم استراتژیک می تواند در یکسال آینده به اندازه یک دوره مدیریت شهری کار انجام دهد و اینکه گفته می شود، مدیریت شهری منابع درآمدی ندارد را به هیچ عنوان قبول ندارم و معتقدم مشکل مدیریت شهری عدم برونسپاری اختیارات ستاد، شهردار و معاونین به صف است و در قبال آن باید مطالبه گری و بازخواست کند.

وی با اشاره به موفقیت برخی شهرداران گذشته اظهار داشت: اگر بررسی کنیم، متوجه می شویم که در آن زمان اختیارات بطور کامل به شهرداران مناطق و سازمان ها و شرکت ها داده می شد اما امروز شهردار یک منطقه و رییس یک سازمان حتی اختیار جابجایی مدیر روابط عمومی خود را ندارد، بنابراین چطور توقع داریم شهردار منطقه تجلی عینی مدیریت شهری در منطقه باشد.

سالاری افزود: من از ریاست شورای شهر تقاضا دارم یک جلسه اختصاصی برای این موضوع برگزار شود و نسبت به این موضوع مهم تصمیم گیری شود که زمان دارد از دست می رود.

منبع:خبرگزاری:مهر

دوره های آموزشی آموزشگاه رسانه

اسنپ

ایده پردازان نظری