محسن حاجی سعید رئیس هیات مدیره کانون راهنمایان گردشگری ایران به خبرنگار مهر گفت: در جلسه مجمع عمومی راهنمایان گردشگری که با حضور وزیر میراث فرهنگی برگزار شد، وزیر دستور داد با همکاری معاون میراث فرهنگی و معاون گردشگری این وزارت خانه به اداره های کل استانی در کشور  اعلام شود که از این به بعد باید راهنمایان گردشگری برای انجام فعالیت های خودشان حتما مجوز داشته باشند و کارت راهنمای خود را به مسئولان مربوطه در ابنیه تاریخی نشان دهند. در غیر این صورت از ورود آنها به ابنیه تاریخی و فعالیت شان به عنوان راهنما جلوگیری خواهد شد. جرم انگاری این موضوع باید توسط معاونان وزارتخانه دنبال شود ولی اکنون معاون میراث فرهنگی باید این دستور را پیگیری کند. 

وی ادامه داد: کسانی که حاضر در بناهای تاریخی هستند مانند نگهبان یا مدیر و … می توانند از فعالیت راهنماهای غیرمجاز و یا آنها که اصلا کارتی در اختیار ندارند جلوگیری کنند. از طرفی باید راهنمایان گردشگری مجاز حتما کارت خود را به مسئولان مربوطه نشان دهند.

حاج سعید بیان کرد: دغدغه راهنمایان گردشگری این است که افرادی بدون داشتن مجوز و کارت راهنما، اقدام به فعالیت می کنند باید یک زمانی جلوی این افراد گرفته می شد به همین دلیل در استان یزد با همکاری مدیرکل میراث فرهنگی استان این اقدام برای اولین بار با نصب تابلوی هشدار انجام شد و به این ترتیب تابلویی با عنوان « ارائه توضیحات فقط با راهنمای دارای کارت رسمی گردشگری مجاز است» در ۵ بنای تاریخی شهر یزد از جمله زندان اسکندر، مسجد جامع یزد، دخمه زرتشتیان، نارین قلعه، میدان امیرچحماق به دو زبان فارسی و انگلیسی نصب شد.

حاجی سعید بیان کرد: با نصب این تابلوها گردشگر و راهنما متوجه یک اقدام غیرقانونی خواهد شد و این عامل بازدارنده است. از طرفی در حالت ایده آل انتظار می رود که تبعیت نکردن از آن جرم تلقی شود که البته این موضوع به قانون نیاز دارد. 

این راهنمای گردشگری گفت: در همه دنیا مطالبه راهنمایان  این است که راهنمایان خارجی کار راهنمای محلی را انجام ندهند. بعضا دیده شده که مترجم نقش راهنما را نیز بازی می کند که این موضوع خلاف است. در کشوری مانند یونان اگر این اتفاق بیفتد، آن راهنمای غیرمجاز را از سایت بیرون می کنند و در اتریش جرم محسوب می شود. 

منبع:خبرگزاری:مهر

http://hamsonews.com/news-press//uploads/2020/01/551_1784652232_4116_1088-1024x271.jpg