به گزارش خبرگزاری همسونیوز؛ در این حکم آمده است:
جلسه کمیته انضباطی فدراسیون والیبال با حضور اعضاء به تاریخ ۲۸/۸/۹۷ برای رسیدگی به مصاحبه آقای شهرام محمودی بازیکن تیم خاتم اردکان که به تاریخ ۹۷/۰۸/۱۱ صورت پذیرفته است، برگزار گردید. آقای شهرام محمودی علیرغم ابلاغ قانونی در جلسه حاضر نشدند. پس از تشکیل جلسه ابتدا فیلم مصاحبه آقای محمودی مشاهده شد. این مصاحبه به دفعات متضمن توهین به مسئولین فدراسیون بود سپس اعضاء پیرامون موضوع به مذاکره پرداختند که به شرح موصوف در صورتجلسه منعکس است و اعضاء به اتفاق آراء مصاحبه نامبرده را از مصادیق توهین و تخلف انضباطی تشخیص دادند با اعلام ختم رسیدگی پس از مشورت با اعضاء و اظهار نظر حاضرین کمیته انضباطی به شرح آتی مبادرت به انشاء رای نمود.
” رای کمیته انضباطی “
نظربه اینکه آقای شهرام محمودی طی مصاحبه در یکی از شبکه های سیمای جمهوری اسلامی ایران به فدراسیون و مسئولین برگزاری مسابقات لیگ برتر توهین نموده است و عمل ایشان از مصادیق بند ۱۰ ماده ۳ آئین ­نامه انضباطی و تخلف انضباطی تشخیص گردیده است. بنابراین نامبرده به یک جلسه محرومیت از حضور در مسابقات لیگ که تا پایان مسابقات لیگ برتر سال ۱۳۹۷ به جای تعلیق درآمده است و یکصدوپنجاه میلیون ریال جریمه نقدی محکوم گردید. همچنین ضمن اخطار به باشگاه خاتم اردکان انتظاری بود مسئولین محترم باشگاه مراقبت بیشتر نسبت به رفتار بازیکنان داشته باشند.

  • منبع خبر : خبرگزاری صداو سیما