احمد حسین زادگان در بازدید از مجموعه تاریخی فرح آباد در گفتگو با خبرنگار مهر از فرح آباد و داشته های تاریخی اش به عنوان مقصدی با اهمیت فراملی در صنعت گردشگری یاد کرد که می تواند هویت و داشته های کهن مازندران را به گردشگران معرفی کند.

وی با اشاره به مشاهبت های آثار فرح آباد با بافت تاریخی و میدان نقش جهان اصفهان ،وضعیت کنونی این مجموعه تاریخی را در شان مردم و گردشگری مازندران ندانست و دستور داد جلسه ای فوق العاده با موضوع بهره برداری مناسب از مجموعه تاریخی فرح‌آباد و سایر آثار تاریخی مازندران تشکیل شود.

فرح آباد در دشت ساری و نزدیک به ساحل دریای مازندران واقع شده است.

از جمله سیاحان خارجی که از این شهر دیدن کردند «پیتردلاواله» ایتالیایی است که در زمان شاه عباس صفوی به ایران آمد و مدتی در فرح آباد اقامت گزید.او در سفرنامه خود فرح آباد را مانند رم و قسطنطنیه بسیار وسیع و حتی بزرگتر توصیف کرده و از آن به عنوان یکی از شهرهای مهم بندری مازندران نام برده است.


منبع: خبرگزاری مهر