به گزارش همسو نیوز سید موسی خادمی در حاشیه راهپیمایی ۲۲ بهمن در سخنانی با اشاره به حضور باشکوه و مقتدرانه مردم در راهپیمایی امروز، اظهار داشت: مردم احساس کرده اند که امسال ۲۲ بهمن متفاوتی باید داشته باشند.

وی، بیان داشت: مسئولان باید قدر این مردم را بدانند، خدمت بیشتری به آنها داشته باشند، دغدغه های آنها را درک کنند تا این مردم که همیشه پشتوانه این نظام و انقلاب بوده اند به جایی که شایستگی و استحقاق آن به لحاظ رفاه و آرامش بوده، برسند.


منبع: خبرگزاری مهر