دورود- جانشین فرمانده سپاه پاسداران، تاکید کرد: مردم لرستان با مسئولان همکاری کنن و به هشدارها توجه داشته باشند.