به گزارش همسو نیوز سردار موسی کمالی رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح با اشاره به مشکل استفاده فرزندان ایثارگر دارای غیبت اظهار کرد: بعد از بررسی‌های لازم در این مورد، مشکل استفاده فرزندان ایثارگر دارای غیبت از کسر خدمت برطرف شد.

وی افزود: ذکر این نکته ضروری است که افراد در حال خدمت هم مجاز به استفاده شدند.

رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح در پایان تاکید کرد: مشمولان غایب جهت اخذ برگه اعزام اقدام کنند.

به گزارش خبرنگارمهر، جزئیات به زودی اعلام خواهد شد.

منبع: خبرگزاری مهر